Werkwêze

Afstemmen op dat wat er op de voorgrond is bij jou en wat aandacht vraagt. Jouw hulpvraag gaan we onderzoeken. Op een ervaringsgerichte manier. Je leert hierbij van binnuit naar jezelf te kijken. En op een lichaamsgerichte manier. Je ervaart het 'aan den lijve'.

Dat betekent dat jouw gedachten, gevoelens en lichamelijke spanningen en sensaties hierin een belangrijke leidraad in spelen.

Dit filmpje van Ien van Duynhoven, https://youtu.be/BcueUr7dtos geeft op een inzichtelijke manier weer hoe ik werk.

 

De koers en de snelheid bepaal je zelf in het proces. Jij houdt de regie.

Ik stel mijn hart open voor je en voel luisterend mee waar jij bent of naartoe wilt. Ik stel verdiepende vragen en spiegel wat er in ons contact zich voordoet. Door mijn scherpe observatievermogen geef ik terug wat ik waarneem in je lichaamstaal en ga ik met jou de vertaalslag maken, wat je lichaam je wil ‘vertellen’.

In zachtheid, liefde en aanwezigheid laten we confronterende zaken aan het licht komen. Daar is transformatie mogelijk.

 

Ik neem je hiervoor graag wandelend mee de natuur in. Maar ook in stil Zijn, kan het proces gebeuren.

Creatieve werkvormen, muziek en stem zijn ondersteunende middelen om inzicht in je proces te krijgen.